Go back

Budget H2020 onzeker

De EU-ministerraad is teruggekomen op haar besluit om in 2015 zwaar te korten op Horizon 2020, maar heeft over de gehele begroting voor 2015 nog geen akkoord met het Europees Parlement. Afgelopen maandag is, na drie weken onderhandelen, het overleg vastgelopen. Daarmee blijft onzeker hoeveel geld er volgend jaar beschikbaar komt voor H2020.

Voor de onderhandelingen kondigde het Europarlement aan in 2015 6 miljard euro meer te willen uitgeven dan de lidstaten wilden reserveren. De ministerraad zegt haar voorstel met 3 miljard te hebben verhoogd, vooral voor onderzoek, innovatie en onderwijs, de post waarop ze eerder wilde bezuinigen.

Volgens het Europarlement staat de geloofwaardigheid van de EU op het spel. De betalingsachterstand van Brussel zal eind dit jaar zijn opgelopen tot 28 miljard euro. En in het begrotingsvoorstel van de Raad gaat de EU in 2015 opnieuw meer financiële verplichtingen aan dan zij kan voldoen, te weten 3,9 miljard meer. Door jaar na jaar voor deze aanpak te kiezen, moeten ondernemers, onderzoekers en studenten die meedoen aan EU-programma’s steeds langer op hun geld wachten.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.