Go back

ERA herzien

De diversiteit in financieringsmodellen voor onderzoek in Europa is van grote toegevoegde waarde, maar de focus op competitieve financieringsmodellen in de European Research Area (ERA) is te nauw. Dit stelt Science Europe, een verbond van 52 onderzoeksorganisaties en -financiers uit 27 landen, in een ‘position statement’. De beleidsaanpak moet grondig herzien worden, wil ERA impact hebben. De publicatie analyseert ‘Priority One’: het ontwikkelen van effectieve nationale onderzoeksystemen. Competitie speelt een grote rol in het bevorderen van excellentie, maar volgens Science Europe is het niet nodig dat lidstaten allemaal dezelfde financieringsmodellen hebben.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.