Go back

Industrie blijft achter

Tussen 2001 en 2012 zijn de R&D-investeringen van bedrijven gestegen van 4,2 miljard tot 6,0 miljard euro, een gemiddelde jaarlijkse stijging van 4 procent. Hiermee staat Nederland nog steeds in de middenmoot van de OESO-landen, ongeveer op een gelijk niveau als het EU-gemiddelde, maar lager dan het OESO-gemiddelde, en ook lager dan veel van de landen waarmee Nederland zich vergelijkt, zoals de Scandinavische landen, Duitsland en Frankrijk. Deze achterstand is deels te verklaren door de specifieke sectorstructuur van het Nederlandse bedrijfsleven. Het grootste deel van de industriële R&D-uitgaven, 93 procent, wordt besteed binnen het eigen bedrijf, de rest bij instellingen voor hoger onderwijs en bij researchinstellingen. Dit blijkt uit antwoorden van OCW op vragen uit de Tweede Kamer.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.