Go back

OCW-onderzoek verschuift naar medische kant

In de periode 1989-2011 is er in de onderzoeksuitgaven in de sector hoger onderwijs een ‘dominante verschuiving’ geweest naar de medische wetenschappen, van 26 naar 33 procent. Andere wetenschapsgebieden leverden in: de alfa- en gammawetenschappen gingen van een aandeel van 31 procent naar 28, en de natuurwetenschappen van 20 naar 17 procent. De overige gebieden bleven nagenoeg gelijk: technische wetenschappen, van 17 naar 16 procent en landbouwwetenschappen, van 5 naar 6 procent. Dit blijkt uit antwoorden van OCW op Kamervragen.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.