Go back

Secretariaat agenda bij NWO

NWO gaat het secretariaat voeren voor de Nationale Wetenschapsagenda. Henk Molenaar, adjunct-directeur van WOTRO, neemt deze taak op zich. Namens het kabinet gaat de opdracht om te komen tot deze agenda naar de organisaties die samen de Kenniscoalitie vormen: VSNU, KNAW, NWO, Vereniging Hogescholen, TO2, VNO-NCW en MKB Nederland. Het project krijgt een nog te benoemen onafhankelijk voorzitter.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.