Go back

Synergie EU-fondsen

Om een betere afstemming tussen de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) en andere Europese subsidie-instrumenten te bereiken is de ‘Guidance for Beneficiaries European Structural and Investment Funds and related EU instruments’ verschenen. Deze publicatie geeft een overzicht van complementaire Europese fondsen, aan de hand van de thematische doelstellingen waaraan ESIF-gelden mogen worden besteed. Met de online checklist kunnen voor projecten die in aanmerking komen voor ESIF-gelden mogelijke andere complementaire Europese subsidie instrumenten worden ontdekt.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.