Go back

Zoeken naar inbedding TTI’s in topsector

De topsector Chemie heeft een nieuwe organisatiestructuur, waarin meer dan zestig vertegenwoordigers van industrie en onderzoekswereld actief zijn. Hoewel die structuur is uitgekristalliseerd, lopen er nog gesprekken met Dutch Polymer Institute (DPI) en Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) over de juiste inbedding van deze TTI’s.

In het eerste kwartaal van 2015 komt hierover meer duidelijkheid, evenals over de bijdrage van het bedrijfsleven aan het publiek-private onderzoeksbudget voor 2015.

Op verzoek van het topteam Chemie heeft het EZ 10 miljoen euro beschikbaar gesteld om voor de topinstituten een soepele overgang mogelijk te maken. Als de EZ-subsidies na 2016 opdrogen, blijven de instituten een belangrijke rol in de topsector spelen, verwacht boegbeeld Gerard van Harten. De TTI’s zijn echter onafhankelijke stichtingen, waar niet het topteam maar de besturen beslissen wat er gebeurt.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.