Go back

Bouwstenen voor duurzaamheid

De universiteiten van Groningen, Utrecht en Eindhoven gaan de komende tien jaar samen met AkzoNobel, BASF en Shell op zoek naar nieuwe processen om energiedragers, chemische bouwstenen en materialen te maken op een duurzame manier.

Ze doen dat samen met toponderzoekers en -onderzoeksgroepen van andere Nederlandse kennisinstellingen die er met hun expertise op aansluiten. Voor het programma is een budget beschikbaar van 110 miljoen euro, waaraan behalve de universiteiten en bedrijven ook NWO, het ministerie van EZ en de topsector Chemie bijdragen. Met 11 miljoen euro per jaar kunnen zo’n 80 à 100 onderzoekers aan de slag.

Begin december, tijdens de ronde tafel van minister van economische zaken Kamp en de chemische industrie, committeerden de betrokken partijen zich aan het oprichten van het zogeheten Advanced Research Centre Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC). In het vroege voorjaar van 2016 volgt een symposium, waarna het gezamenlijke onderzoek daadwerkelijk kan starten.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.