Go back

Interdisciplinariteit heeft zijn prijs

Onderzoekers die voor een interdisciplinaire carrière kiezen, komen nog te veel hobbels op hun pad tegen. Dit stelt De Jonge Akademie in haar rapport Grensverleggend. Zij bepleit dat de universiteiten en NWO discipline-overstijgende nieuwsgierigheid van onderzoekers gaan stimuleren, bijvoorbeeld door het verstrekken van microkredieten voor interdisciplinaire colloquia en congressen.

Afgelopen decennia zijn er al talloze initiatieven genomen ter bevordering van interdisciplinair onderzoek. Zo zijn universiteiten zich gaan profileren met onderzoekszwaartepunten, die vrijwel allemaal het niveau van individuele disciplines overstijgen, en experimenteert NWO met gebiedsoverstijgende oproepen. Verder bieden persoonsgebonden subsidies, zoals de Vernieuwingsimpuls, meer kansen voor interdisciplinaire voorstellen.

Een goede zaak vindt De Jonge Akademie, want juist onderzoek op de grensvlakken van disciplines draagt sterk bij aan wetenschappelijke innovaties en is onontbeerlijk voor het analyseren van grote maatschappelijke uitdagingen. Bovendien zijn promovendi die interdisciplinair onderzoek doen na hun promotie breder inzetbaar, ook buiten de wetenschap.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.