Go back

Oog voor personeel en maatschappij loont

Bedrijven die maatschappelijk ondernemen, realiseren meer radicale innovaties dan bedrijven die daar niet aan doen. “MVO-bedrijven zijn bepaald geen geitenwollensokken-bedrijven meer”, constateert Henk Volberda, hoogleraar strategisch management en ondernemingsbeleid aan de Rotterdam School of Management, in een toelichting op de Concurrentie- en Innovatie-Monitor 2014-2015.

Bedrijven die de intentie hebben maatschappelijk verantwoord te ondernemen realiseren 23 procent meer radicale innovaties (nieuwe producten of diensten) dan andere bedrijven, en bedrijven die MVO ook in de praktijk brengen zelfs 30 procent meer. “Doordat de mensen van deze bedrijven begaan zijn met wat er in de maatschappij gebeurt, denken ze eerder out of the box en komen ze op slimme ideeën”, aldus Volberda.

De Rotterdamse hoogleraar maakt zich zorgen over de dalende R&D-uitgaven van bedrijven. “Die zijn in absolute zin wel toegenomen, maar in relatieve zin gedaald. Sinds het topjaar 2009 zijn de R&D-uitgaven van bedrijven in Nederland als percentage van de omzet sterk gedaald, en wel van 6,6 naar 2,4. Aangezien het vijf tot tien jaar duurt eer onderzoeksresultaten leiden tot een nieuw product of een nieuwe dienst op de markt, merken we nu nog niets van die daling. Maar over vijf tot tien jaar zal de stroom nieuwe producten en diensten waarschijnlijk slinken.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.