Go back

Robotagenda

In de toekomst zal het werk door robotisering veranderen, en om te zorgen dat robotisering goed uitpakt voor zowel de werkenden als de economie is een robotagenda nodig. Dit zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan naar aanleiding van zijn verkenning ‘De robot de baas’, waarin een keur aan technologiedeskundigen, economen en andere wetenschappers uiteenzetten wat robotisering en digitalisering betekent voor de toekomst van het werk. De overheid, maar bijvoorbeeld ook wetenschappers, werkgevers, werknemers en hun organisaties kunnen invloed uitoefenen op de manier waarop robottechnologie wordt ontwikkeld en toegepast. Daartoe is een ‘inclusieve robotagenda’ nodig die de complementariteit van mens en machine bevordert: niet proberen zoveel mogelijk mensen te vervangen door robots (substitutie), maar mensen samen met robotica productiever maken. Agendapunten zijn onder meer investeren in robotisering, het vergroten van kennis en vaardigheden omtrent robots, uitzoeken hoe mensen de baas kunnen blijven over robot en eigen werk, en de toekomstige inkomensverdeling.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.