Go back

Biobased Economy vraagt half miljard

Het ontwikkelen en uitbreiden van de productie van biobrandstoffen en groene chemicaliën vraagt om investeringen in R&D van 485 miljoen euro in de komende acht jaar. Hiervan dienen de overheid en het bedrijfsleven elk ongeveer de helft voor hun rekening te nemen.

Dit staat in de Onderzoeksagenda Biobased Economy 2016-2027, die het TKI-BBE heeft uitgebracht. Het gaat om de agenda voor het cross-sectorale onderzoeksprogramma Biobased Economy, waarbij de topsectoren Chemie, Energie en Agri & Food betrokken zijn. Directeur Kees de Gooijer van de TKI-BBE legt uit dat de behoefte aan biobrandstoffen en biobased chemicaliën in 2023 is geschat op basis van de doelen van nieuwe grote consortia, de biomassastromen die die gaan vergen en de productiefaciliteiten die nodig zijn om aan de vraag te voldoen.

“Van daaruit reken je terug om te bepalen welke investeringen nodig zijn in fundamenteel en toegepast onderzoek, en in de valorisatie daarvan om de doelen van 2023 te halen. Dit komt neer op een investering van 60 miljoen per jaar. De afspraak bij het topsectorenbeleid is dat de overheid globaal 60 procent en het bedrijfsleven 40 procent aan het publiek-private onderzoek bijdragen. Zo komen wij uit op een publiek deel van 34 miljoen euro per jaar. In 2016 draagt de overheid echter 28 miljoen euro bij. Afgaande op de private belangstelling voor de R&D voor onder meer bioraffinage, biomaterialen en biochemicaliën doet de rijksoverheid er goed aan om aan het geplande budget 6 miljoen euro per jaar toe te voegen, oplopend tot 15 miljoen per jaar vanaf 2019.”

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.