Go back

R&D-beleid schiet tekort

Als overheid en industrie zo doorgaan, gaat Nederland zelfs de verlaagde ambitie van 2,5 procent van het BBP voor R&D in 2020 niet halen. De overheid moet daarom naast de beleidsmatige strategie van de nationale hervormingsprogramma’s ook een financiële strategie voeren. Dat schrijven Jan van Steen en Jasper Deuten van het Rathenau Instituut naar aanleiding van definitieve TWIN publicatie over de R&D-uitgaven 2013-2019 (zie ON360). Voor de overheid is 700 miljoen euro extra haalbaar. De ministeries moeten daartoe samen een financiële route uitstippelen, waar het tot nu toe ieder voor zich is. Terwijl het OCW manhaftig het onderzoeksbudget op peil houdt en soms zelfs wat verruimt, blijven andere ministeries korten. Op terreinen als innovatie, infrastructuur en milieu, volksgezondheid, en veiligheid moeten ministeries weer investeren. Moeilijker wordt het om de bedrijfs-R&D op peil te krijgen, waarschuwen de auteurs. Uit onderzoek dat het instituut binnenkort publiceert, blijkt dat de industriële research wel op peil te houden is, maar nauwelijks groeit. Voor development is Nederland één van de vele vestigingsplaatsen op het Europese continent. Groei zal moeten komen van start-ups en van het aantrekken van buitenlandse development.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.