Go back

Leiden Manifesto

Vijf bibliometristen publiceerden in een recent artikel in Nature (23 april) tien principes waaraan het gebruik van kwantitatieve prestatie-indicatoren in onderzoeksevaluaties zou moeten voldoen.

Het Leiden Manifesto for Research Metrics is ingegeven door groeiende zorg in de gemeenschap van indicator experts over de wildgroei van het gebruik van indicatoren in sommige wetenschapsgebieden. Een vergelijkbare zorg was in 2012 aanleiding voor tijdschriftredacteuren in de biologische wetenschappen de San Francisco Declaration on Research Assessment te publiceren. Deze richtte zich op misbruik van de Journal Impact Factor en formuleerde principes waaraan onderzoeksevaluaties zouden moeten voldoen. Het nieuwe manifest bestrijkt in principe alle bibliometrische indicatoren en concentreert zich op aspecten van evaluaties waarin deze indicatoren worden ingezet. Sinds de publicatie in Nature zijn zes vertalingen gemaakt.

De principes waaraan iedereen zich volgens het bibliometristen team (geleid door Diana Hicks, van de School for Public Policy van Georgia Tech University en Paul Wouters, directeur CWTS van de Universiteit Leiden) zijn erop gebaseerd dat prestatie-indicatoren ondersteunende informatie kunnen leveren, maar het oordeel van experts niet kunnen vervangen. De verantwoordelijkheid voor beslissingen kan niet worden afgeschoven op een bibliometrische score. Wel kunnen indicatoren helpen de zwaktes en mogelijke vooroordelen in peer review tegen te gaan. Evenals de DORA verklaring pleit het manifest ervoor bij aanvang van het onderzoek en niet pas achteraf duidelijkheid te scheppen over de doelstellingen en evaluatiecriteria.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.