Go back

Personalia

Op 24 april zijn de chemici Emmo Meijer (64) en Bert Weckhuysen (46) onderscheiden tot respectievelijk Officier in de Orde van Oranje Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Meijer vanwege zijn werk als industrieel wetenschapper en bruggenbouwer tussen wetenschap en bedrijfsleven en Weckhuysen vanwege zijn inzet van zijn onderzoek voor een duurzame samenleving en zijn bijdrage aan de R&D-strategie van de Nederlandse chemiesector. Beiden zijn lid van het gebiedsbestuur NWO Chemische Wetenschappen.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.