Go back

VNO-NCW wil prestaties

Op het ogenblik hangt 7 procent van de financiering van het hoger onderwijs af van prestaties. Werkgeversorganisatie VNO-NCW pleit ervoor dit percentage te verhogen tot 20. De financiering van een universiteit is veel te veel afhankelijk van het aantal studenten en te weinig van de kwaliteit van het onderwijs, zegt de werkgeversorganisatie. Prestatieafspraken zorgen voor een betere basiskwaliteit en een hoger rendement en dragen ertoe bij dat het Nederlands hoger onderwijs ook in de toekomst tot de wereldtop zal behoren, aldus VNO-NCW.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.