Go back

Akkoord met Elsevier

Na meer dan een jaar onderhandelen hebben de VSNU en uitgeverij Elsevier een akkoord bereikt over open acces. Vanaf 2018 is 30 procent van de artikelen van Nederlandse wetenschappers in een selectie van Elsevier-bladen vrij toegankelijk. Wetenschappers hoeven daarvoor niet zelf te betalen, zoals nu nog het geval is. Kurt Deketelaere, secretaris-generaal van de LERU ziet dit als een stap vooruit en roept de Europese Commissie en in het bijzonder Nederland als voorzitter van de EU op om tot EU-brede oplossingen voor open access te komen.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.