Go back

Data miners

De Europese Commissie wil het auteursrecht zodanig herzien, dat wetenschappers grote aantallen teksten en gegevens kunnen doorzoeken om nieuwe kennis te verwerven zonder dat ze hiermee de auteurswet overtreden of daardoor gehinderd worden. Hiertoe zal onderzoekscommissaris Carlos Moedas in de loop van het voorjaar met een voorstel komen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.