Go back

Data miners

De Europese Commissie wil het auteursrecht zodanig herzien, dat wetenschappers grote aantallen teksten en gegevens kunnen doorzoeken om nieuwe kennis te verwerven zonder dat ze hiermee de auteurswet overtreden of daardoor gehinderd worden. Hiertoe zal onderzoekscommissaris Carlos Moedas in de loop van het voorjaar met een voorstel komen.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.