Go back

De TKI-toeslag kan zoveel eenvoudiger

“We spelen met het idee om de regering in Den Haag voor te stellen de TKI-toeslag te vervangen door een vijftig/vijftig-constructie. Als een bedrijf een euro in cash in een publiek-privaat onderzoeksproject steekt, legt de overheid er simpelweg een euro bij, onder de voorwaarde dat het bedrijf bij het project afziet van aanspraken op WBSO/RDA-aftrek.”

Dat zegt Amandus Lundqvist, boegbeeld van de topsector High Tech Systems & Materials (HTSM). De topsector wil hiermee de komende tijd graag een of meer proeven nemen. Het maakt het volgens Lundqvist eenvoudiger om projecten te financieren en het valt beter uit te leggen aan bedrijven die in R&D willen investeren. “Ook buitenlandse bedrijven moeten kunnen rekenen op die euro’s. Het onderzoek vindt immers hier plaats”, zegt hij.

Deze uitspraken zijn opmerkelijk, want Lundqvist en de topsector HTSM leken tot nu toe de minste moeite te hebben met het kabinetsbeleid sinds 2011 om subsidies voor R&D te laten plaatsmaken voor fiscale aftrek van R&D-uitgaven van bedrijven. “Accepteer dat de wereld verandert en kijk wat de alternatieven zijn”, adviseerde Lundqvist de grote bedrijven met kritiek op het innovatiebeleid drie jaar geleden in Het Financieele Dagblad.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.