Go back

Durven delen

Omarm open access als middel om voor een betere benutting van wetenschappelijke kennis binnen en vooral ook buiten de wetenschap. Zet daarnaast stevig in op het ruimer delen van onderzoekgegevens, zodat die gegevens ook door wetenschappers in andere vakgebieden en mogelijk ook door burgers en bedrijven kunnen worden gebruikt.

Deze aanbevelingen doet de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) aan de bewindslieden van OCW en EZ. Naar het AWTI-advies ‘Durven delen’ heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW reikhalzend uitgezien. Tijdens het EU-voorzitterschap van Nederland wil hij namelijk vaart zetten achter open science en open access in de Europese Unie. Daartoe vindt er ondermeer op 4 en 5 april een Europees congres plaats in Amsterdam.

Hamilcar Knops, senior raadsmedewerker van de AWTI, schat dat momenteel een kwart van de wetenschappelijke publicaties open access zijn. “Aanvankelijk was het idee, dat je met open access van dure uitgevers af zou kunnen komen, maar open access is niet per se goedkoper. Open access moet je vooral zien als middel om de wetenschappelijke kennis breder toegankelijk te maken en te benutten buiten de wetenschap. Denk bijvoorbeeld aan Nederlandse artsen die het Tijdschrift voor de Geneeskunde lezen, maar niet The Lancet waarin Nederlandse onderzoekers publiceren als ze iets bijzonders hebben ontdekt. Bij open access kunnen ook huisartsen en specialisten snel van die ontdekkingen kennis nemen.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.