Go back

Energie

Gaat Nederland naar aanleiding van het klimaatakkoord van Parijs meer in energie-onderzoek investeren? Dat is wel te verwachten, maar voorlopig stelt de regering geen extra euro’s beschikbaar. Ook de bedrijven doen dat niet. Ze willen eerst meer zekerheid hebben over het energiebeleid in Nederland en Europa voor de lange termijn. Mecenas Bill Gates daarentegen aarzelt niet en ziet voor energieonderzoek in de komende jaren een heel grote rol weggelegd.

Op de conferentie in Parijs lanceerde hij The Breakthrough Energy Coalition van bedrijven en investeerders die innovaties op het gebied van hernieuwbare energie tot wasdom willen brengen. Deze coalitie heeft intussen samenwerking gezocht met Mission Innovation, een publiek initiatief van twintig landen die streven naar een verdubbeling van de R&D-investeringen in hernieuwbare energie in de komende vijf jaar.

Gates heeft meteen al laten weten dat hij de portemonnee wil trekken voor bijzondere investeringen in landen die het Mission Innovation hebben ondertekend. Nederland is voor dit initiatief echter niet benaderd. Is in het buitenland doorgedrongen dat wij jaar in jaar uit de hand op de knip houden als het op R&D aankomt?

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.