Go back

NWA: zorg dat je er bij bent

Wetenschappers zullen de komende maanden voorrang moeten geven aan het zichzelf in de etalage zetten. Wie namelijk onzichtbaar blijft in de publiciteitsmachine van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) loopt met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een achterstand op bij het verwerven van extra middelen voor zijn of haar onderzoek.

De thema’s van de NWA zullen namelijk leidend zijn voor de belangrijkste financieringsbronnen en wetenschappelijke agenda’s, zo blijkt uit de nota’s en plannen van NWO, de KNAW en haar instituten, en het ministerie van OCW.

De stuurgroep Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft Louise Gunning, voormalig bestuursvoorzitter van de Universiteit van Amsterdam, tot haar nieuwe voorzitter benoemd. Gunning moet leiding geven aan de verdere uitwerking van de wetenschapsagenda die in november 2015 is gepubliceerd. In deze agenda zijn bijna twaalfduizend vragen van wetenschappers en publiek gebundeld tot 140 clusters. Wetenschappers speelden in de vijf jury’s, die dit schiftings- en bundelingswerk verrichtten, de belangrijkste rol. Door de Kenniscoalitie zijn deze clusters vervolgens weer in verband met elkaar gebracht in zestien zogenoemde routes. Voorbeelden zijn ‘personalized medicine’, ‘veerkrachtige en zinvolle samenlevingen’, ‘de oorsprong van het leven’ en ‘circulaire economie’. De NWA kan via de 140 clusters ook direct worden doorzocht op individuele vragen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.