Go back

Robotethiek

Universitair docent filosofie en techniek Aimee van Wynsberghe van de Universiteit Twente heeft, samen met professor Noel Sharkey van de Universiteit van Sheffield, een stichting voor robotethiek opgezet. Deze Foundation for Responsible Robotics wil een brug slaan tussen de wetenschap en robotproducenten, en op basis van studie en dialoog tot een gedeelde denkwijze komen over ethisch verantwoord gebruik van robots.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.