Go back

CDA wil rendement op innovatie zien

Geven universiteiten kennis gratis weg aan het buitenland? Studenten en promovendi uit het buitenland, die hier tijdelijk onderzoek doen, keren na verloop van tijd weer terug naar hun land waar universiteiten en bedrijven min of meer gratis van hun kennis profiteren. En dat, terwijl bedrijven in Nederland voor die kennis moeten betalen. “Sommige bedrijven maken zich daar zorgen over”, zegt CDA-kamerlid Agnes Mulder.

“Als studenten na hun studie in Nederland in Afrika op invloedrijke posities terechtkomen, en goede herinneringen aan Nederland bewaren, kan dit tot meer handel leiden. Dat is natuurlijk een goede zaak. Maar als er veel waardevolle kennis en kunde weglekt naar concurrerende industrieën in andere landen, terwijl het bedrijfsleven hier niet van die kennis profiteert, dan is dat een bedenkelijke zaak”, licht Mulder toe.

Nederlandse bedrijven zouden meer onderzoekers in dienst kunnen nemen, maar dat ligt niet eenvoudig, vooral niet voor het MKB. “Voor MKB-bedrijven ligt het meer voor de hand in de regio samen met klanten, leveranciers, hogescholen en universiteiten kennis op te doen, kennis die de bedrijven ook in het buitenland kunnen benutten. In de regio zijn de lijnen kort en kan er snel geschakeld worden”, aldus Mulder.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.