Go back

Pluim voor nakomen prestatieafspraken

Over de onderzoeksprofilering van de universiteiten staan veel lovende woorden in de eindbeoordeling van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek. Ook de hogescholen krijgen een pluim. De bundeling van onderzoekers in expertisecentra zorgt voor een betere zichtbaarheid, en bevordert de onderzoekskwaliteit en de samenwerking met externe partijen, zo stelt de commissie vast.

Universiteiten hebben herkenbare zwaartepunten gekozen als leidende thema’s in de profilering van hun onderzoek. Zo heeft bundeling van de onderzoekscapaciteit in een aantal universiteitsbrede instituten bij de TU Delft de internationale wetenschappelijke zichtbaarheid versterkt en de deelname aan nationale en Europese projecten vergroot. In Groningen heeft de keuze sterk in te zetten op drie thema’s zowel geleid tot samenwerking met vele bedrijven als de toekenning van een aantal grote Europese onderzoekssubsidies en een vele beurzen.

De eindbeoordeling kent slechts twee smaken: positief en negatief. Alle universiteiten krijgen een positieve beoordeling, ook voor het nakomen van afspraken op gebied van onderwijs. Hiermee is de eerder gevreesde herverdeling van geld tussen universiteiten van de baan.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.