Go back

Proportioneel

Nederland heeft in 2015 13,6 miljard euro aan R&D uitgegeven, 2 procent meer dan in 2014. Hiervan nemen de bedrijven 7,5 miljard voor hun rekening, de universiteiten (inclusief de umc’s) 4,4 miljard en de kennisorganisaties 1,7 miljard.

Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Rathenau Instituut. Van de R&D-uitgaven van het bedrijfsleven gaat 79 procent naar de technische en natuurwetenschappen, 9 procent naar de landbouwwetenschap en nog eens 9 procent naar medische wetenschappen.

De publieke R&D-uitgaven zijn sinds 2007 gestaag toegenomen vooral door een groei van het medisch onderzoek. De R&D-uitgaven van het cluster natuur- en technische wetenschappen zijn nauwelijks gestegen, waardoor het aandeel hiervan is afgenomen van 42 procent tot 39 procent. In 2015 was het aandeel van medisch onderzoek 28 procent, van sociale wetenschappen 18 procent en van geesteswetenschappen 7 procent. Vergeleken met andere industrielanden besteedt Nederland relatief weinig aan technische en natuurwetenschappen (38,8 procent in 2013). Alleen Duitsland geeft er 60 procent aan uit. Gerelateerd aan de aard van de economie valt het wel mee. In Nederland maakt de maakindustrie bijna 11 procent van de economie uit, in Duitsland 19 procent. 

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.