Go back

VVD wil het allemaal nog even aanzien

De VVD is er voor de publieke en private R&D-uitgaven, die in 2014 bijna 2 procent van het BBP waren, te verhogen tot 2,5 procent in 2020. “Probleem is echter dat de groei van R&D-investeringen van bedrijven in Nederland is achtergebleven bij die in andere industrielanden. Maar meer investeringen zullen toch echt van de bedrijven moeten komen. De overheid moet alleen faciliteren”, zegt Michiel van Veen, Tweede-Kamerlid van de VVD.

Alom klinkt de roep om de jaarlijkse R&D-uitgaven van de overheid met een miljard te verhogen. “Het gaat echter wel over nieuw geld dat gevonden moet worden in een nieuw regeerakkoord. De VVD is daar voor, maar het moet wel in de begroting passen”, aldus Van Veen. Hij staat achter de bezuinigingen op toegepast onderzoek in de afgelopen jaren: “Het dwingt onderzoeksorganisaties beter te beseffen voor wie ze onderzoek doen en wie dat betaalt, waardoor ze op een meer bedrijfsmatig zijn gaan werken.”

Hij vindt dat alle onderzoek, ook het fundamentele, nog beter moet aansluiten bij de behoeften van bedrijfsleven en maatschappij. Niettemin erkent hij, dat vaak pas later blijkt tot welke nuttige toepassingen fundamenteel onderzoek leidt. “Ik zeg dan ook niet, dat we morgen moeten stoppen met het bestuderen van apen en hun gedrag. Ik zeg wel, dat we bij de bètawetenschappen, waar vindingen al snel toepasbaar zijn, niet voor niets samenwerking zoeken om snel tot valorisatie te komen. De overheid is inmiddels kampioen geworden in het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen en onderzoeksinstellingen.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.