Go back

Wat gaan we van Trump merken?

Nu de rook van de Amerikaanse verkiezingen aan het optrekken is, vraagt menig wetenschapper zich af welke gevolgen het aantreden van Donald Trump als nieuwe president van de Verenigde Staten zal hebben voor wetenschap en innovatie.

Uit de eerste reacties verzameld door het tijdschrift Nature blijkt, dat veel wetenschappers vrezen dat de federale uitgaven voor fundamenteel onderzoek omlaag zullen gaan. Ook verwachten sommigen, dat strengere immigratieregels van Trump ertoe zullen leiden, dat er minder buitenlandse wetenschappers in de VS komen werken. Vast staat in elk geval dat hij een ‘klimaatontkenner’ is en van het Verdrag van Parijs afwil.

Een inkijkje in het denken van Trump over wetenschap en innovatie verschaffen zijn antwoorden op twintig vragen van wetenschappelijke organisaties. Deze vragen zijn in september aan hem en anderen voorgelegd door Scientific American en ScienceDebate.org. Uit de antwoorden komt naar voren, dat Trumps adagium een vrije (binnenlandse) markt is, met slechts geringe overheidsbemoeienis. Innovatie acht hij van belang, omdat het ondernemers in staat stelt nieuwe producten en diensten op de markt te brengen, die consumenten nieuwe opties geven. “Hoewel er een toenemende noodzaak is de federale uitgaven te korten en de begroting in balans te brengen, moeten we doorgaan met te investeren in onderzoek, ontwikkeling, gezondheidszorg en andere zaken, zodat Amerikanen een beter veiliger en meer welvarend leven kunnen leiden”, aldus Trump. Hij erkent, dat wetenschappelijke vooruitgang om lange-termijninvesteringen vraagt, onder meer institutioneel onderzoek dat als kraamkamer dient voor innovatie en wetenschappelijke vooruitgang op verschillende terreinen. “We moeten ook stakeholders bij elkaar brengen om te kijken waar de prioriteiten voor de natie liggen.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.