Go back

Echt duurzaam

Wil Nederland in 2050 overschakelen naar een werkelijk duurzame economie, dan vraagt dat om zowel incrementele als radicale innovatie op het gebied van de energievoorziening. Op het ogenblik gaan er van de overheid nauwelijks stimulansen uit om op korte termijn tot verbetering van de energie-efficiëntie te komen en om nieuwe energiezuinige technologie van de grond te helpen en in te voeren. De overheid dient een meer leidende rol op zich te nemen bij de energie-innovatie en zo’n 300 miljoen euro per jaar in die innovatie te investeren.

Dat stelt de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) in zijn advies ‘Oppakken en doorpakken. Durven kiezen voor energie-innovatie’, dat deze week aan minister Kamp van EZ is overhandigd.

Momenteel is er voor energie-innovatie een kleine 200 miljoen euro per jaar beschikbaar. Dat bedrag steekt schril af bij de 9 miljard euro per jaar aan exploitatiesubsidies van de SDE+ die ten goede komt aan duurzame energie-opwekking, waaronder het verstoken van biomassa in elektriciteitscentrales. Zo er sprake is van innovatie gaat het vooral om incrementele innovatie. De radicale innovatie gericht op doorbraken valt buiten de boot, constateert de AWTI. De adviesraad doelt onder meer op de Topsector Energie die vooral bezig is met incrementele innovatie, simpelweg omdat bedrijven alleen daarin geïnteresseerd zijn en niet op een omwenteling zitten te wachten.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.