Go back

‘Investeer extra in R&D, maar niet te snel’

Adviesbureau Dialogic concludeerde deze zomer dat het topsectorenbeleid bedrijven en kennisinstellingen dichterbij elkaar heeft gebracht, maar dat de innovatie achterblijft. “Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Innovatie is hard werken. Het gaat stap voor stap tot je uiteindelijk iets ontwikkeld hebt dat marktrijp is”, zegt Amandus Lundqvist.

Op 12 september droeg Lundqvist als boegbeeld van de topsector High Tech Systemen en Materialen het stokje over aan Marc Hendriks. EZ-minister Henk Kamp zag de kersverse Commandeur in de orde van Oranje-Nassau node vertrekken en sprak zijn waardering uit voor de centrale rol die Lundqvist in de topsectoren heeft vervuld.

Lundqvist: “De topsectoren zoomen steeds meer in op maatschappelijke uitdagingen en economische relevantie. En de aansluiting met de Nationale Wetenschapsagenda komt net op gang, waarbij ook de alfa en gamma-wetenschappers zijn aangehaakt. Maatschappelijke acceptatie en relevantie moeten convergeren, waarbij de ministeries agenderend moeten zijn. Er moet ook minimaal een miljard euro extra worden ingezet, deels thematisch, en deels in fundamenteel onderzoek. Die investering moet echter niet te snel gedaan worden, want er is tijd nodig om aio’s aan te nemen en onderzoekscapaciteit op te bouwen. Het nieuwe kabinet moet daarom vanaf 2019 extra gaan investeren.”

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.