Go back

De toppen hebben wel fundament nodig

Ben Feringa (NWO CW)

“Als we een antwoord moeten formuleren op de grote uitdagingen van onze tijd, dan kunnen we niet zonder sterk chemisch onderzoek. Nederland heeft nu nog een hoge impactfactor wereldwijd, maar ik ben er niet gerust op dat het fundamenteel chemisch onderzoek overeind blijft de komende jaren.”

Dat zegt Ben Feringa. Feringa is hoogleraar organische chemie in Groningen. Hij geldt als een van de beste wetenschappers van Nederland en vindt daarnaast ook nog tijd voor het voorzitterschap van NWO Chemische Wetenschappen. Ook is hij vice-president van de KNAW en adviseur van het topteam chemie. In die hoedanigheid is hij ook betrokken bij de gesprekken over de innovatiecontracten, die eind dit jaar voorgelegd moeten worden aan de minister van EL&I.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.