Go back

Effect van innovatie-euro’s is wel te meten

Jan Mengelers (TNO)

“Anders dan de Algemene Rekenkamer beweert, is het effect van investeringen in onderzoek en innovatie wel degelijk te meten”, stelt Jan Mengelers, bestuursvoorzitter van TNO met enige nadruk. “Je moet alleen wel op het goede niveau kijken: niet macro-economisch, maar micro-economisch, op het niveau van bedrijven.”

Om zijn stelling te onderbouwen haalt Mengelers het voorbeeld aan van cofinanciering, waarbij de overheid een – afnemend – deel betaalt van de kosten van innovatief onderzoek dat TNO uitvoert voor een individueel bedrijf of een groep bedrijven.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.