Go back

Toegevoegde waarde

Niet alleen TNO weet wat het economisch effect is van investeringen in R&D (ON285, zie onderstaande link), ook de Universiteit Leiden en het LUMC hebben laten onderzoeken hoe dat zit. Het Schotse bureau Biggar Economics berekende dat de twee kennisinstellingen in 2010 een bruto toegevoegde waarde voor de economie opleverden van ruim 1,3 miljard euro en ongeveer 18.000 banen. Dit op een investering van ruim 337 miljoen euro in onderzoek. Iedere euro Leids onderzoek levert nationaal 3,88 euro toegevoegde waarde op. Zelfs als de onderzoekfondsen de komende tijd stabiel blijven, maar de recente verbeteringen van de exploitatie-efficiency doorzetten, is nog altijd een economische groei van 200 miljoen euro mogelijk, ofwel 15 procent.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.