Go back

De nieuwe voorzitter is optimistisch

Jan Anthonie Bruijn (AWT)

“Vanuit mijn positie als hoogleraar in Leiden constateer ik dat er in Nederland veel ruimte is voor onderzoek. Er is een spanningsveld over de verdeling van middelen tussen fundamenteel onderzoek enerzijds en toegepast onderzoek en innovatie anderzijds, maar dat is gezond.”

De ministerraad heeft Jan Anthonie Bruijn (53) benoemd tot voorzitter van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). Bruijn is sinds 1996 hoogleraar pathologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij is maatschappelijk actief als voorzitter van de partijcommissie onderwijs en wetenschap van de VVD, en leidde voor die partij ook de commissie die het verkiezingsprogramma schreef. Bruijn werd tijdens de kabinetsformatie vorig jaar in de pers genoemd als minister voor of volksgezondheid of OCW, iets wat hij eervol vond, en “vermakelijk”.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.