Go back

Droge hoogvlakte

Door het beleid van dit kabinet zullen grote delen van de alfa- en gammawetenschappen, én de bètawetenschappen buiten de topsectoren, droog komen te staan, zo blijkt uit berekeningen van de VSNU.

De vereniging van universiteiten maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van het topsectorenbeleid, in combinatie met de bezuinigingen op onderwijs en onderzoek. Aan de hand van een rekensom laat de VSNU zien wat de gevolgen van de geplande verschuiving binnen het NWO-budget kunnen zijn voor onder meer de alfa- en gammawetenschappen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.