Go back

Een tomatensoep bestrijkt de hele keten

Niek Snoeij (TNO Gezond Leven)

“De topsector Agro & Food heeft grote plannen voor de toekomst. De komende maanden moet duidelijk worden of onze middelen gelijke tred houden met onze ambities. De vooruitzichten zijn niet slecht, maar het belooft een spannend jaar te worden.”

Dat zegt Niek Snoeij, directeur Gezond Leven van TNO en lid van de Regiegroep Agro & Food. Ondanks de uitstekende perspectieven van de sector staan de financiële middelen onder druk. Snoeij: “In het rapport ‘De Nederlandse Groeidiamant’, dat in juni verscheen, is uitgegaan van een bedrag van 300 miljoen euro per jaar voor innovatiegericht onderzoek. De helft van de overheid, de helft van bedrijven. Dat betekende een verdubbeling van de industriële bijdrage van 75 naar 150 miljoen per jaar. Vooropgesteld tenminste dat de overheid dat bedrag zou matchen.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.