Go back

We mogen tevreden achterom kijken

Rob Hamer (Unilever)

“Wij zien de topinstituten als een model voor de topsectoren om op voort te bouwen”, zegt Rob Hamer, vice-president Discover van Unilever R&D in Vlaardingen. “Veel zal afhangen van de kwaliteit van de innovatiecontracten, die nu worden opgesteld.”

Volgens Hamer doen critici die topsectoren als een ordinaire bezuiniging zien, het kabinetsbeleid tekort. “In de bedrijfslevenbrief van Verhagen wordt niets minder dan een stelselwijziging voorgesteld. Die houdt in dat de behoeften van het bedrijfsleven leidend worden bij het vaststellen van de onderzoeksagenda. Het gaat daarbij met name om het ‘wat’. Het ‘hoe’ laten we vanzelfsprekend over aan de kennisinstellingen, want de wetenschappelijke kwaliteit mag niet in het geding komen.”

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.