Go back

De universiteiten moeten kansen pakken

Guido Landheer (EL&I)

Van verschillende kanten wordt betoogd dat de topsectoren ertoe leiden dat het wetenschappelijk onderzoek in Nederland ondergeschikt wordt gemaakt aan de belangen van het bedrijfsleven. “Die vrees is volstrekt onterecht”, zegt Guido Landheer, programmadirecteur Topsectoren op het ministerie van EL&I. “De kennisinstellingen kiezen zelf waar ze hun onderzoekscapaciteit inzetten.”

Landheer, van huis uit macro-econoom uit Rotterdam, werkte bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor hij bij het toenmalige ministerie van EZ in dienst trad. Op V&W begeleidde hij onder andere de (niet doorgegane) privatisering van Schiphol en de fusie van KLM en Air France. “Wat me boeit is publiek-private samenwerking, en dan vooral de vraag hoe je het publieke belang optimaal kunt borgen zonder alles dicht te regelen. Dat vind ik een zeer intrigerend spel.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.