Go back

Industrial doctorate

De regering is positief over een ‘industrial doctorate’, waarin jonge onderzoekers fundamentele kennis, nieuwe vaardigheden en innovatie genereren. Dit blijkt uit het antwoord van Staatssecretaris Zijlstra van OCW op Kamervragen van GroenLinks. Het instrument industrial doctorate is in het Europese Marie Curie programma ontwikkeld. Doel is het ondersteunen van de samenwerking tussen een bedrijf uit een Europees land en een kennisinstelling uit een ander Europees land, die samen twee tot vijf aio’s opleiden.

Het industrial doctorate is een volledig promotietraject van vier jaar en kan in alle disciplines plaatsvinden. Het past in het Nederlandse promotiestelsel. Het lijkt op wat in sommige landen een ‘professional doctorate’ heet, een promotie met het accent op toegepast onderzoek. De Nederlandse wet kent overigens alleen de doctorsgraad en maakt geen melding van een toevoeging aan die graad. Het is mogelijk om in Nederland een deel van een promotie-onderzoek in een bedrijf of een hogeschool te doen, maar het zal altijd plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een universiteit. Dit is zo geregeld in de wet en er is volgens Zijlstra geen aanleiding dit te veranderen.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.