Go back

No cuts

Als we flink snijden in het EU-budget voor onderzoek en innovatie lopen we het risico een generatie getalenteerde wetenschappers te verliezen – juist op het moment dat Europa hen hard nodig heeft. Dat schrijven 42 Nobelprijswinnaar in een open brief, een warm pleidooi voor Europese samenwerking op gebied van onderzoek en vooral ook voor genoeg budget voor de ERC als waardevolle aanvulling op de nationale subsidies voor fundamenteel onderzoek.

De brief is gericht aan de Europese regeringsleiders als opmaat voor de EU-top over de meerjarenbegroting 2014-2020. Die top vindt 22 en 23 november plaats en dat betekent D-Day voor Horizon 2020. De beslissing over het budget voor dit nieuwe Europese subsidieprogramma is namelijk onderdeel van het besluit over de complete meerjarenbegroting van de EU. Het Europees Parlement zou voor Horizon 2020 graag een budget van 100 miljard euro zien, de Europese Commissie koos in haar voorstellen voor 80 miljard, maar insiders vrezen dat de regeringsleiders dat bedrag misschien wel halveren.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.