Go back

Er is te weinig plaats voor jong talent

Karl Dittrich (VSNU)

“Het meest maak ik me zorgen om de kansen, of liever het gebrek daaraan, voor jonge mensen. Als er onvoldoende plaatsen zijn voor jonge onderzoekers, dan is dat niet alleen een verspilling van talent, maar verliest de universiteit ook zijn dynamiek.”

Aldus Karl Dittrich, die per 1 december Sijbolt Noorda opvolgde als voorzitter van de VSNU. “Van verschillende kanten hoor ik dat het wegvallen van de FES-gelden (aardgasbaten) leidt tot een drastische vermindering van het aantal promotieplaatsen. Op termijn pakt dat rampzalig uit.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.