Go back

Kenniscocreatie

Kennis efficiënt gebruiken voor het oplossen van maatschappelijke vragen? Dat is nog niet zo eenvoudig, omdat de verschillende belanghebbenden, zoals wetenschap, politiek, industrie en samenleving elkaar niet vinden of elkaars taal niet spreken. Een jaar of tien geleden kwam de zogenoemde stakeholdersdialoog op, waarin partijen zich samen buigen over een nieuwe technologie zoals biotechnologie of nanotechnologie. Maar daarbij gaat het meer om de samenspraak met maatschappelijke organisaties om te toetsen of een bepaalde technologie of toepassing voldoende maatschappelijk draagvlak krijgt. De invoering van genetische gemodificeerde producten vanuit de industrie en de daarop volgende boycot door de maatschappelijke organisaties heeft duidelijk gemaakt hoe je een nieuwe technologie zeker niet moet invoeren, ook al draagt deze bij aan het oplossen van maatschappelijke vragen.

Het Rathenau Instituut gaat nu een stap verder, door de dialoog niet te beperken tot maatschappelijke organisaties, maar ook andere belanghebbenden, zoals consumenten, te betrekken. In de recente studie ‘Samenwerken aan werkzame kennis’ werkt onderzoeker Femke Merkx dit proces van ‘kenniscocreatie’ uit. Haar idee is om onderzoekers te laten samenwerken met maatschappelijke stakeholders en hen handelingsopties voor maatschappelijke vraagstukken te laten ontwikkelen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.