Go back

Japan heeft laten zien hoe het niet moet

Steven Dhondt (TNO)

Met het topsectorenbeleid zet de Nederlandse overheid fors in op technologische innovatie. Een riskante strategie, vindt Steven Dhondt. “Als we de arbeidsproductiviteit willen verhogen, is sociale innovatie – vooral het verbeteren van de organisatorische competenties van ondernemingen – minstens even belangrijk.”

Steven Dhondt is senior onderzoeker bij TNO Kwaliteit van Leven en hoogleraar aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven. Onlangs hield hij daar zijn inaugurele rede getiteld ‘Sociale innovatie, de voorwaarde voor een duurzaam productieve economie’. Daarin liet hij ondermeer zien hoe Japan medio jaren negentig de verkeerde keuzes maakte. In Nederland dreigt nu hetzelfde te gebeuren.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.