Go back

Matige koks en een snelkookpan

Huub Pols (Erasmus UMC)

“Het topsectorenbeleid onttrekt veel geld aan het publieke onderzoek zonder dat er degelijke veldanalyse is gedaan naar het functioneren van eerdere publiek-private consortia”, stelt Huib Pols, decaan van het Erasmus Universitair Medisch Centrum. “Waarom zou de topsector Life Science & Health wel slagen waar het consortia als CTMM en TI Farma schijnbaar niet is gelukt om het innovatieve vermogen te versterken?”

Pols maakt zich grote zorgen over het “weglekken” van financiële middelen van NWO naar het topsectorenbeleid. “Het gaat om een bedrag van 225 miljoen per jaar dat voor een groot deel werd gebruikt voor vrij onderzoek. Daarnaast hebben de collectebusfondsen, een belangrijke bron voor het medisch-wetenschappelijk onderzoek, toegezegd ook nog eens 100 tot 130 miljoen te investeren in de topsectoren. Dat betekent dat een groot deel van de financiële middelen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek voortaan gekoppeld is aan de belangstelling van het bedrijfsleven.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.