Go back

Zijlstra nuanceert

Nog maar net heeft het Rathenau een studie gepubliceerd over ‘evidence base policy’ of daar komt het instituut zelf het ’Bewijsbeest’ tegen. “Het klassieke model waar wetenschappers neutrale, zekere kennis leveren aan het beleid staat onder druk”, schreef het instituut. En inderdaad, staatssecretaris Zijlstra (OCW) twijfelt openlijk aan de betrouwbaarheid van de informatie die het Rathenau heeft gepubliceerd over Totale Onderzoek Financiering (ON293, zie onderstaande link). Zijlstra schrijft aan de Tweede Kamer: “Het beeld dat het Rathenau Instituut schetst behoeft (…) de nodige nuancering. Niet alleen moet worden gekeken naar de ontwikkeling in de publieke uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek, maar breder naar het geheel van de (directe en indirecte) publieke uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling.”

Zijlstra gaf op verzoek van de Kamer een reactie op het TOF-rapport dat het instituut begin februari vervroegd publiceerde, nota bene omdat het kabinet de informatie nodig heeft bij de discussies over nieuwe bezuinigingen. De Rathenau-onderzoekers berekenden dat de investeringen van de overheid in R&D de komende jaren met 714 miljoen dalen, van 5,1 miljard euro in 2010 naar 4,4 miljard in 2016. De daling is vooral het gevolg van het aflopen van onderzoekprogramma’s, en van bezuinigingen bij instituten voor toegepast onderzoek (zie ook pagina 2). Deze bezuinigingen komen grotendeels voor rekening van EL&I.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.