Go back

Beleg valorisatie bij kennisinstellingen

Het succes van het topsectorenbeleid zal worden bepaald door het creëren van de juiste voorwaarden voor toponderzoek en de valorisatie ervan bij de kennisinstellingen. Zonder dat dreigt Nederland alsnog de innovatieboot te missen, betogen vier medewerkers van het CBSG, het Centre for BioSystems Genomics.

In de implementatie van het topsectorenbeleid schuilt een aantal risico’s. Nederland investeert slechts circa 1,7 procent van zijn BNP in R&D en dat is veel lager dan de meest innoverende landen. In het nieuwe beleid investeert de overheid geen extra geld en de meeste kennisinstellingen zullen, in wezen, moeten bezuinigen. Er wordt een forse bijdrage (cumulatief tot circa 40 procent) verwacht van het bedrijfsleven. Hoe in de publiek-private samenwerking (PPS) fundamenteel onderzoek enerzijds en het MKB anderzijds geplaatst kunnen worden is vooralsnog onduidelijk.

Andere risico’s liggen in het feit dat het bedrijfsleven het liefst zoveel mogelijk ‘in kind’ wil bijdragen, en tegelijkertijd verwacht op een heel eenvoudige manier rechten te krijgen op het intellectuele eigendom dat voortvloeit uit het onderzoek. Op die manier zouden de betrokken bedrijven meer concurrentievoordeel creëren. De argumentatie is dat dat nodig is omdat van het bedrijfsleven veel wordt gevraagd. Maar terwijl een reeks forse incentives in de maak zijn voor het bedrijfsleven in ruil voor deelname, lijken de kennisinstellingen er juist slechter uit te komen met het risico in een constructie te worden gedwongen waarin ze geen kant meer op kunnen. Het voorbestaan van toponderzoek in coherente programma’s wordt bedreigd en kan versnipperen als gevolg van korte termijn overlevingsstrategieën onder het motto: jullie-vragen-wij-draaien.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.