Go back

De weg naar open data is nog lang

“Er zijn allerlei initiatieven, maar zowel open access als open research data kennen nog veel losse einden”, zegt Valerie Frissen. “Daarom stelt de AWTI voor dat er een masterplan komt voor zowel de vrije beschikbaarheid van wetenschappelijke publicaties als voor het delen van onderzoeksdata. Niet als doel op zich, maar om kennis beter en breder te benutten.”

Frissen is voorzitter van de projectgroep die het AWTI-advies ‘Durven delen, op weg naar een toegankelijke wetenschap’ heeft opgesteld (zie gerelateerd artikel). Ze is deeltijd hoogleraar ict en sociale verandering aan de Erasmus Universiteit en directeur van het SIDN-fonds, dat investeert in grensverleggende projecten die het internet op een vernieuwende manier inzetten.

“De afgelopen maanden is een aantal forse stappen gezet op het gebied van open access”, zegt Frissen. “Nog onlangs kwam er overeenstemming met Elsevier, een van de grootste uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften. Verder eist NWO sinds 1 december vorig jaar dat publicaties over door haar gefinancierd onderzoek direct voor iedereen beschikbaar zijn. Het is niet zo gek dat men in beweging komt, want het principe, dat wetenschappelijke kennis vrij beschikbaar moet zijn voor iedereen, is heel goed en wordt ook breed gesteund. In de praktijk is die kennis echter helemaal niet zo toegankelijk en hangt er ook nog eens een flink prijskaartje aan.”

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.