Go back

Met Ajax zakken we af naar de subtop

Tim van der Hagen (TU Delft)

“In de afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van een gezond en veerkrachtig universitair ecosysteem. Dat is goed gelukt. Als technische universiteit kunnen we ons meten met de wereldtop. Alleen lopen we nu tegen onze grenzen aan”, stelt Tim van der Hagen, inmiddels een half jaar voorzitter van het college van bestuur van de Technische Universiteit Delft. “We dreigen het slachtoffer te worden van ons succes.”

Van der Hagen doelt onder andere op het groeiend aantal studenten dat kiest voor een opleiding in bèta en techniek. “Bij ons is het aantal eerstejaars met 50 procent toegenomen en bij sommige studierichtingen is het aantal in een paar jaar tijd zelfs vervijfvoudigd. Prima, die mensen hebben we nodig om de maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Alleen kunnen we er niet meer bij hebben. De vier technische universiteiten, inclusief Wageningen, zitten vol. Vandaar dat ze zich gedwongen zien een numerus fixus in te stellen voor in totaal acht opleidingen.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.