Go back

30 procentregeling averechts

Nederland wordt met de versoberde 30 procentregeling (70 procent van het inkomen wordt belast, 30 procent wordt onbelast als vergoeding uitbetaald) een stuk minder aantrekkelijk voor buitenlands wetenschappelijk personeel. Terwijl Nederland deze toptalenten juist zo hard nodig heeft om onze kenniseconomie te versterken. Dat stellen de VSNU, NWO en HBO-raad naar aanleiding van het voorgestelde Belastingplan 2012. De organisaties dringen aan op een uitzonderingspositie voor wetenschappelijk personeel. De plenaire behandeling van het belastingplan staat gepland in de week van 15 november.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.