Go back

Eigen boezem

De Nederlandse industrie moet de hand in eigen boezem steken en meer uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling. De R&D-investeringen blijven achter bij die van andere westerse landen. En dat is niet alleen te wijten aan de overheid. De industrie moet zelf meer doen. Dit was de boodschap van Feike Sijbes–ma, CEO van DSM, dinsdag op Life Sciences Momentum 2011. Zijn uitspraak geldt ook voor DSM, voegde Sijbesma eraan toe.

De overheid moet zich wel afvragen hoe het komt dat de uitgaven voor industrieel onderzoek achterblijven. Volgens Sijbesma ontbreekt het aan voldoende interessante business cases die een industriële investering in onderzoek rechtvaardigen. Hij heeft overigens zijn twijfels over een recente uitspraak van minister Verhagen dat de overheidsuitgaven voor onderzoek dit jaar gaan stijgen (zie ON285).

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.